زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سیستم تهویه پارکینگ، در جهت تخلیه دود ناشی از حریق طراحی و راه اندازی می شود.  سیستم تهویه پارکینگ معمولا با استفاده روش های دینامیک سیالات محاسباتی (و یا اصطلاحا شبیه سازی CFD) انجام می شود. لازم به ذکر است که  به دلیل هندسه فضا، تعداد زیاد ورودی ها و خروجی های هوا و همچنین رفتار های آلاینده ها از این روش ها استفاده می شود.

به دلیل معماری پارکینگ، رفتار آلاینده ها، و تعداد کانال های ورودی و خروجی هوا با استفاده از نرم افزار های تخصصی،  تحلیل سیستم های پارکینگی انجام می شود.

(شبیه سازی جریان هوای تهویه)، (شبیه سازی حریق و بررسی نحوه ی پخش دود) و (بررسی کنترل و اطفاء حریق اتوماتیک) به کمک نرم افزار تخصصی شبیه سازی ها انجام می گیرد.

کارشناسان شرکت لیدوما در صورت درخواست سازمان آتش نشانی و یا الزام پروژه محاسبات مربوطه را انجام داده و گزارش مستندات آن ارائه می گردد.

error: Content is protected !!
fa_IRFA
بستن
مقایسه