زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در روش روابط جبری و دستی ، ابتدا نقشه های معماری مربوط به پارکینگ بررسی می گردد . مطابق ضوابط تخلیه دود سازمان آتش نشانی استاندار های NFPA92 ; NFPA و BS_7346 ظرفیت های مورد نیاز فن های تخلیه و هوای تازه محاسبه میگردند . براساس ظرفیت های بدست آمده کانال کشی های مربوطه با حفظ نکات اجرایی محاسبه و ترسیم میگردند.

 استاندارد BS در روابط جبری و دستی :

طبق استاندارد bs، هر طبقه از پارکینگ باید در حالت دود 6بار در ساعت و در حالت آتش سوزی امکان تعویض هوا را تا حداکثر 10 بار در ساعت داشته باشد. لازم به ذکر است که باید برای هر طبقه از پارکینگ این امکان به صورت مستقل وجود داشته باشد. با اینکه فن های تأمین و تخلیه هوا برای طبقات به صورت مشترک در نظر گرفته می شوند ; اما نحوه انتخاب فن ها باید به گونه ای باید باشد که در صورت آتش سوزی و یا تولید دود با غلظت بالا در تمام طبقات ; فن ها توانایی تعویض هوا را در آن واحد تا 10 بار در ساعت برای هر طبقه به صورت مجزا داشته باشند. 

error: Content is protected !!
fa_IRFA
بستن
مقایسه