زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تذکرات کلی ، راه های امداد و نجات ، معابر ، محل استقرار خودروی امداد ، ضوابط کلی پلکان های خروج ، ضوابط دسترس خروج ; ابعاد و اندازه های مربوط به پله ، دودبند کردن پلکان داخلی ، بازشوها ، آسانسور ، ساختمان های بلند مرتبه ; ساختمان های مسکونی غیر بلند ، تصرف های اداری ، تصرف های تجاری ، سایر تصرف ها ، ساختمان های ترکیبی ، ضوابط مشترک ، استخر ، جک خودرو ، آتریوم ، پارکینگ ، مقاوم سازی ساختمان در مقابل حریق ، الزامات مصالح نازک کاری دیوار و سقف در فضاهای مختلف .

error: Content is protected !!
fa_IRFA
بستن
مقایسه