زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سامانه فشار مثبت برای افزایش فشار هوای داخل آسانسور و یا پلکان طراحی و راه اندازی می شود.

استفاده از این سامانه باعث می شود، در هنگام آتش سوزی و یا خرابی در آسانسور، دود را کنترل و مهار کند. و محیطی امن در جهت فرار افراد و یا جلوگیری از خفگی ساکنین ایجاد می شود. اجرای آن در ساختمان هایی که طبق دستورالعمل ایمنی معماری نیاز به سامانه فشار مثبت دارند، اجباری است.

اجرای آن در ساختمان ‌هایی که طبق دستورالعمل ایمنی، آسانسور را نصب کرده ‌اند و یا طبق ضوابط نیاز به سامانه فشار مثبت دارند، اجباری است. این سامانه موجب حفظ جان افراد، در زمانی می‌ شود که آتش ‌سوزی رخ ‌داده یا درب‌های آسانسور به هر دلیلی بسته شده است.

دود به دلیل اثر دودکشی تمایل دارد از درون شفت ‌های عمودی ساختمان عبور کرده و از آن جا وارد کانال آسانسور شود که در این صورت سامانه‌ های فشار مثبت آسانسور با استفاده از فن‌های مکانیکی به ایجاد فشار مثبت در دهلیز و در نتیجه به کنترل دود اطراف کانال می ‌پردازند. در نتیجه اعمال اختلاف فشار در دو طرف مانع می‌تواند سبب کنترل دود شود.

لازم به ذکر است که محاسبات سامانه فشار مثبت باید بر اساس ایجاد اختلاف فشار مناسب در دهلیز پلکان نسبت به فضای مجاور انجام شود. این سامانه ها را می توان با استفاده از روابط جبری و مدل های شبکه ای مانند نرم افزار کانتم مورد تحلیل قرار داد.

error: Content is protected !!
fa_IRFA
بستن
مقایسه