سیستم اطفاء حریق دستی
زمان مطالعه: 5 دقیقه
5
(1)

سیستم اطفاء حریق دستی، تجهیزاتی هستند که برای استفاده از آنها نیاز به نیرو انسانی است و بدون نیرو انسانی هیچ کاربردی ندارد. این نوع سیستم ها باید توسط یک فرد آموزش دیده و یا آتش نشانان بکار گرفته شود. کپسول های آتش نشانی، جعبه آتش نشانی و شیر هیدرانت نمونه هایی از سیستم های اطفاء حریق دستی می باشند. که در ادامه مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

انواع سیستم اطفاء حریق دستی

کپسول های آتش نشانی

نمونه ای از تجهیزات اطفاء حریق دستی، کپسول های آتش نشانی می باشد. که این کپسول ها انواع مختلفی دارد که براساس کلاس حریقی و یا نوع آن تقسیم بندی می شوند.

از خاموش کننده های دستی با توجه به مواد اطفائی داخل آنها می توان در لحظات اولیه و شروع آتش سوزی و برای حریق های کوچک و موضعی استفاده کرد.

  • حریقهای دسته  A خاموش کننده آب
  • حریقهای دسته F, C, B, A       خاموش کننده پودر و گاز
  • حریقهای دسته F, E, C, B        خاموش کننده گاز CO2
  • حریقهای دسته C, B               خاموش کننده کف

استفاده از شبکه ی ثابت اطفاء حریق بر مبنای آب شامل موارد زیر می باشد :

  • مخزن ذخیره آب
  • شبکه لوله کشی
  • جعبه های آتش نشانی-هوزریل
  • ایستگاه پمپاژ آب

سیستم اطفاء حریق دستی بر مبنای کف

روش این نوع خاموش کننده ها، خفه کردن سطحی حریق است.

نحوه ی محاسبه و تعیین میزان کف مورد نیاز به شرح زیر می باشد:

تعیین سطح مورد نیاز برای حریق احتمالی

محاسبه ی حجم محلول کف از رابطه : V=A/X+L*100

V میزان محلول کف مورد نیاز بر حسب لیتر

A سطح احتمالی حریق بر اساس متر مربع

X نسبت توسعه کف (LOW E*P>20 High E*P>200)

K ضریب ثابت تاثیر کف که بین 1 تا 1.5 می باشد.

سیستم اطفاء حریق دستی بر مبنای CO2

خاموش کردن دستی بر مبنای گاز CO2 و یا حتی گاز هالن به روش خفه کردن می‌باشد. به دلیل اینکه حجم احتمـالی حریق در این راستا مهم می باشد. و تعیین میزان گاز CO2 براسـاس موارد زیر صورت میگیرد:

تعیین سطح و حجم کارگاه یا ناحیه حریق.

تعیین دانستیه مواد سوختنی به منظور محاسبه بار حریق.

مشخص کردن مکان یا محل تصرف از نقطه نظر میزان خطر.

تخمین حداکثر حجم احتمالی حریق با در نظر گرفتن بار حریق، سرعت رشد.

تعیین فاکتور خاموش کنندگی حریق با توجه به ویژگیهای آن بین 0.68-1.5 کیلوگرم به ازای هر مترمکعب.

محاسبه وزن کلی خاموش کننده مورد نیاز: حاصلضرب حجـم احتمالی حریـق در فاکتور خاموش کنندگی.

تعیین تعداد و نوع دستگاه خاموش کننده گـاز CO2 (حداکثر فاصله دسترسی فـرد بـه خاموش کننده نباید از 30 متر بیشتر باشد.)

سیستم اطفاء حریق دستی بر مبنای پودر

استفاده از خاموش کننده‌های دستی حاوی پودر براساس نوع خفه کردن سطح حریق می‌باشـد لذا تعیـیـن وزن پودر براسـاس سطح حریق مهم بوده و براسـاس موارد ذیـل محاسبه می‌گردد:

تعیین مساحت سطح کارگاه یا ناحیه احتمالی بروز حریق.

تعیین دانستیه حریق بمنظور مشخص کردن بار حریق.

مشخص کردن مکان یا محل تصرف از نقطه نظر میزان خطر.

تخمین کارشناسی سطح حریق، سرعت رشد.

مشخص کـردن پودر مصـرفی و تعیـیـن فاکتور خامـوش کنندگـی K=2-10kg

محاسبه وزن کلی پودر مصرفی مورد نیاز یعنی حاصلضـرب سطح حریق K × S در فاکتور خاموش کنندگی.

تعیین تعداد و نوع دستگاههای خاموش کننده.(مهم: حداکثر فاصله دسترسی فرد به خاموش کننده نباید از 30 متر بیشتر باشد)

تهیه نقشه لی‌آوت و جانمائی خاموش کننده‌های دستی.

جعبه آتش نشانی (فایرباکس) چیست؟

جعبه های فایرباکس محفظه ای برای نگهداری تجهیزات اطفاء حریق آتش نشانی می باشد. تجهیزات اطفاء حریق در جعبه های آتش نشانی عبارتند از  قرقره، شیلنگ آتش نشانی، نازل و کپسول های آتش نشانی و،..می باشد.

جعبه های آتش نشانی امروزه یکی از موارد ایمنی اصلی و حیاتی در ساختمان های تجاری، مسکونی و اداری و… به شمار می روند. که استفاده از آن ها توسط سازمان آتش نشانی الزامی شده است.

در هر دو طرف جعبه فایرباکس،  هم در بالا و هم در پایین ۴ عدد سوراخ ، برای ورودی لوله های تر وخشک طراحی شده تا نصب آن در هر شرایطی متناسب با پروژه و ورودی های آب مناسب باشد. جعبه های آتش نشانی پس از کپسول های آتش نشانی دستی ، جزء مهم ترین و در دسترس ترین تجهیزات اطفاء حریق در لحظات اولیه حریق می باشد .

شیر هیدرانت آتش نشانی چیست و چه کاربردی دارد؟

شیر هیدرانت آتش نشانی یکی از سیستم های اطفاء حریق دستی به شمار می رود. این شیرها با اتصال به شبکه خدمات آب، در زمان اطفاء حریق مورد استفاده قرار می گیرد. کلیه جاده ها، معادن، ساختمان ها، پارکینگ ها، کنار مناطق صنعتی و غیره باید دارای شیر آتش نشانی با اتصال به شبکه خدمات آب باشند. شیر هیدرانت آتش نشانی به گونه ای طراحی شده اند که آب مورد نیاز آتش نشانان را فوراً برای مبارزه و خاموش کردن آتش فراهم کنند.

شیر هیدرانت آتش نشانی به صورت کلی به چند دسته تقسیم می شود؟

انواع شیر هیدرانت آتش نشانی به طور کلی به دو دسته ایستاده و زمینی تقسیم بندی می‌شوند.

انواع شیر هیدرانت
هیدرانت خشک چیست؟

شیر هیدرانت خشک در مکان‌هایی استفاده می‌شود که امکان دارد در اثر کاهش دما شیر دچار یخ زدگی شود. در جهت تخلیه آب به سطح زمین از مکانیزم خودکاری استفاده می شود.

نکته: شیر هیدرانت خشک می‌تواند به صورت افقی یا عمودی نیز باشد.

هیدرانت تر چیست؟

شیر هیدرانت تر در مناطقی استفاده می‌شود که شیرها در اثر سرما دچار یخ زدگی نمی‌شوند. مکانیزم این شیرهای هیدرانت تر، آب تحت فشار می باشد.

شیر هیدرانت ایستاده با شیر هیدرانت زمینی چه تفاوت هایی دارد؟

تفاوت شیر هیدرانت ایستاده با نوع زمینی در این است که شیر هیدرانت ایستاده در اثر پوشیده شدن سطح، پوشیده نمی‌شود و به راحتی قابل مشاهده هستند.اما شیر هیدرانت زمینی در زمان آسفالت ریزی ممکن است پوشیده شود.

از معایب های شیر هیدرانت ایستاده این است که احتمال برخورد خودرو با آن وجود داشته و امکان پارک خودرو بر روی آنها وجود ندارد.

نکته: برای پیشگیری از خطرات برخورد خودرو با شیر هیدرانت ایستاده ، از علائم هشداردهنده استفاده می‌شود.

کاربردهای شیر هیدرانت چیست؟

شیر هیدرانت در مناطقی مانند صنعتی و معدنی، جاده‌ها، پارکینگ‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. و یا هر مکان دیگری که در صورت حریق نیازمند آب با فشار بالا باشد، شیر هیدرانت نصب می‌شود. به طوری که آب مورد نیاز در جهت اطفاء حریق را برای آتش نشانان تامین کند.

همانطور که دیده اید شیرهای هیدرانت آتش نشانی معمولا قرمز رنگ هستند بیشتر موارد کاربرد آن‌ها در داخل مساکن اداری، تجاری یا خارج ساختمان‌های مسکونی است.

شیر سیامی آتش نشانی چیست؟

شیر های سیامی همان شیر های دو قلوی آتش نشانی می باشند که بصورت دو راهی در ورودی خط خشک آتش نشانی در ساختمانها قرار می گیرند. در زمان حریق آتش نشانان از طریق شیر سیامی آب را برای اطفاء حریق از ماشین آتش نشانی به داخل جعبه ها ی آتش نشانی منتقل می کنند.
شیر های سیامی در سایزهای 2/5 ، 3 و 4 اینچ مورد استفاده قرار میگیرند.

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

روی پنج ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

ممنون از بازخوردتون!

تا حالا رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه